Bursa Büyükşehir Belediye Meclis komisyonlarında İYİ Parti’nin hakları gasp edildi

Bursa Büyükşehir Belediye Meclis komisyonlarında İYİ Parti’nin hakları gasp edildi
  • Manşet
  • 15 Nisan 2019
  • 1.073 KEZ OKUNDU

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde başkan vekilleri ile 11 ihtisas komisyonu ve encümen üyeleri belli olurken, hiçbir İYİ Parti üyesine komisyonlarda yer verilmedi. Böylece Büyükşehir Belediye Meclisi’nde İYİ Partililere yer verilmeyerek bir hukuk gaspı yaşandı.

İYİ Parti Büyükşehir Belediye Meclisi Sözcüsü Mehmet Temirtaş, İYİ Parti Belediye Meclis üyelerinin ihtisas komisyonlarına alınmayarak bir hukuksuzluk yaşandığını söyledi.

‘’PROBLEMLERİNİ ÇÖZEN BİR BURSA DİLİYORUZ’’

Temirtaş, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yaptığı konuşmada, beş yılsonunda bir çok problemini çözen bir Bursa dilediklerini ifade ederek, “Ulaşım problemini çözen, stadyumda timsah kafasını yerleştiren bir Bursa diliyoruz. Bursa’nın eski yeşil imajına kavuşmuş olmasını, Doğanbey ucubelerinin traşlanmasını, uluşehir siluetine dönülmesini, rantsal yerine gerçek kentsel dönüşümlerin yapılmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

İYİ Parti olarak Bursa’nın yararına olacak her türlü projeye destek vereceklerini belirten Parti Sözcüsü Mehmet Temirtaş, ‘’Yanlış yapılacak her türlü proje ve işin de doğru yapılması için takipçisi olacağız’’ diye konuştu.

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ TEMURTAŞ: HUKUK KATLEDİLDİ

İYİ Parti Meclis üyelerinin komisyonlara alınmamasını da eleştiren Mehmet Temirtaş, Büyükşehir Belediye Meclisi nisan ayı ilk oturumu ihtisas komisyonları seçimlerinde bir hukuksuzluk yaşandığını ve Büyükşehir’de hukuğun katledildiğini söyledi.

Temirtaş, İYİ Parti’nin Bursa Büyükşehir belediye Meclisi’nde 15 kişi ile temsil edilmesine rağmen hukuksuz bir kararla hiçbir İYİ Partili üyenin komisyonlara alınmadığını aktardı.

İYİ Parti Sözcüsü Temirtaş şunları söyledi:

”Büyükşehir Belediye Meclisi İhtisas Komisyonları seçim usulü meclis çalışma yönetmeliğinin 21. maddesinde açıkça belirtilmiştir. Burada ‘’Siyasi parti meclis üyesi sayısının toplam meclis üyesi sayısına oranlanması ile hesaplanır’’ hükmü vardır. Buna rağmen ihtisas komisyonları seçiminde nispi temsil sistemine dayalı bir hesaplama yöntemi diye bir yöntem yoktur. Belediye Meclisi İhtisas komisyonu seçimlerini buna dayanarak yaparsanız hukuksuz bir karar almış olursunuz.’’

AKTAŞ: DAVA AÇABİLİRSİNİZ

İYİ Partililerin komisyonlara alınmaması ile ilgili Sözcü Mehmet Temirtaş’a cevap veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘’Hukuk yolu açıktır, dava açabilirsiniz. Biz bu şekilde seçim yapacağız’’ diyerek bu hukuksuz kararın arkasında olduğunu söyledi.

BELEDİYE MECLİSLERİNDE İHTİSAS KOMİSYONLARININ OLUŞUMU:

Madde 21 — Meclis, görev süresi bir yılı geçmemek üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Büyükşehir belediyelerinde bu komisyonlar en az beş en çok dokuz üyeden oluşturulur. Meclis, komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak komisyonu ve üye sayısını belirler. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000 in üzerinde olan belediyelerde plan ve bütçe komisyonu ile imar komisyonunun  (Ek ibare:RG-27/11/2014-29188) , büyükşehir belediyelerinde ise plan ve bütçe, imar ve bayındırlık, çevre ve sağlık, eğitim, kültür, gençlik ve spor ile ulaşım komisyonunun kurulması zorunludur.

Komisyonlar, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İhtisas komisyonlarına siyasi parti grupları aday gösterebileceği gibi, üyeler de o partiden aday olabilir. Birden fazla komisyonda görev almak mümkündür. (Ek cümle:RG-27/11/2014-29188) (Mülga cümle:RG-8/1/2015-29230)

Komisyonların toplam üye sayısının meclis üye tam sayısından fazla olduğu durumlarda komisyona üye veremeyen siyasi partilerin üyeleri ile bağımsız üyeler meclis kararıyla komisyonlarda görev alabilirler.

Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Komisyon toplantılarına üst üste üç defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği meclis kararı ile düşürülebilir. (Ek cümle:RG-21/8/2014-29095) Bağlı olduğu partiden istifa eden komisyon üyesinin komisyon üyeliği de sona erer. (Ek cümle:RG-21/8/2014-29095) Süreyi tamamlamak üzere ilk toplantıda aynı partiden yeni üye seçimi yapılır.

İmar ve bütçeye ilişkin konular hakkında meclis tarafından karar alınmadan önce ilgili komisyonlarda görüşülmesi zorunludur.

İhtisas komisyonları toplantılarını, meclisin toplantı süresinde veya müteakip günlerde yapar. İmar ve bayındırlık komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır ve raporunu meclise sunar. Rapor  Kanunda öngörülen sürenin sonunda meclise sunulmadığı takdirde, konu meclis başkanı tarafından doğrudan gündeme alınır.

İhtisas komisyonları toplantılarına Kanunda belirtilen kişi, kurum ve kuruluşların katılımına ilişkin usul ve esaslar hakkında meclis önceden genel bir karar alabileceği gibi herhangi bir komisyon toplantısı için ayrıca bir karar da alabilir. Meclisin bir karar almadığı durumlarda komisyon uygun gördüğü takdirde katılım için gerekli tedbirleri alır.

Komisyonlar üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. İhtisas komisyonları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Komisyonlar çalışmalarında uzman kişilerden de yararlanabilir.

Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere belediye meclisi tarafından belirlenecek bedel karşılığında verilir.

Gerektiğinde bir konu meclis başkanınca birden fazla komisyona havale edilebilir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ