Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde kaç TL huzur hakkı ödeniyor?

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde kaç TL huzur hakkı ödeniyor?

Belediye başkanlarının belediye iştiraklerinde görev alması ve huzur hakkı hakkında…

Değerli dostlar bir süredir ülke ve yerel kamuoyunda belediye başkanlarının belediye iştiraklerinde görev alması ve bunun karşılığında huzur hakkı alması tartışma konusu yaratmıştır.

Bu bağlamda Bursa Büyükşehir Belediyesi iştirakleri ve bu iştiraklerin başkanı olan Alinur Aktaş hakkında da birtakım iddialar ileri sürülmüş olup konuyla ilgili olarak Bursa Büyükşehir Belediyesince kamuoyuna bilgilendirme yapılmıştır.

Bilgilendirmede CHP’li ilçe belediyesi temsilcisinin bu iştiraklerde yer aldığı belirtilmiştir.

Konuya girmeden hemen belirtmeliyim ki Ticaret Sicili Gazetesi ilanlarından görüleceği üzere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş’ın bu iştiraklerden 50.000 TL maaş aldığı doğru değildir. Sayın başkan bir önceki başkan zamanında alınan huzur haklarını düşürdüğü gibi bu dönem mecliste tüm partilerce tartışılıp kabul edildiği üzere iştiraklerde yeniden yapılanma, birleşme işlemleri yapılmaktadır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 37.maddesi belediye başkanlarının yetkisini düzenlemektedir.

Maddenin a fıkrası, belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak,

f fıkrası, belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek,

k fıkrası, belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmeleri denetlemek olduğu belirtilmiştir.

Aynı kanunun Belediyenin Gelirleri başlıklı 59. maddesinin h bendinde her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı saplanacak gelirler demek suretiyle bu şirketlerden elde edilecek gelirlerin belediye geliri olduğu düzenlenmiştir.

Bu bağlamda ülkemizdeki tüm il, ilçe belediyelerinin sosyal belediyecilik kapsamında ulaşım, gıda, fuarcılık, insan kaynakları, turizm, yeraltı kaynakları, hafriyat, tarım, hayvancılık gibi alanlarda şirketler kurduğunu ve seçilen belediye başkanlarınca yönetildiğini, yönetimlerde meclis üyeleri, il ve ilçe yöneticileri, bürokratlar ve az sayıda profesyonellerin yer aldığını görüyoruz.

Maalesef bu şirketler çoğu zaman siyasetin arka bahçesi gibi kullanılmakta ve personel istihdamlarında partili olma kriteri aranmaktadır.

Her ne kadar bazı şirketler Sayıştay denetimine tabi olsa da, Sayıştay raporları uyarınca tespit edilen hususlar düzeltilmemekte ve hukuki işlem yapılmamaktadır.

Yine bu şirketlerin kaynaklarının doğru kullanıldığı, sermaye aktarımı yapıldığı yönünde ciddi endişeler yer almaktadır.

Bu şirketlerin hukuki yapısına baktığımızda her ne kadar Türk Ticaret Kanunu uyarınca kurulmuş özel hukuka tabi olan şirketler olsa da kamusal yanı ağır basan şirketler olduğunu söylemekte sakınca yoktur.

Bu şirketlerle ilgili olarak diğer şirketlerde olduğu gibi yönetim kurullarının hukuki sorumluluğu vardır ve TTK’nun, TCK’nun ilgili hükümleri uygulama alanı bulur.

Bu şirketlerin yönetim kurulunda bulunan başkan ve üyelere Türk Ticaret Kanunu’nun 394.maddesi uyarınca esas sözleşme ya da genel kurul kararıyla huzur hakkı, ücret ödenebilir.

Huzur hakkının yasal olduğu konusunda hiçbir tereddüt yoktur.

Asıl tartışılması gereken bu ücretin en azından başkan maaşı alan ve görevleri arasında bulunan başkanlar için etik olup olmadığı, yöneticilerin profesyonel olup olmadığı, hantal bir yapıda olup olmadığı, aktif yöneticilik yapılıp yapılmadığı, yöneticiliğin imza atma boyutunda kalıp kalmadığı, siyasetin arka bahçesi olarak kullanılıp kullanılmadığıdır.

Sorun salt tek bir partinin sorunu olmayıp, tüm partilerin ortak sorunudur.

Kaldı ki BUSKİ ve sair iştiraklerin kredi talebi üzerine Bursa Büyükşehir Meclisinde yaptığım konuşmalar çerçevesinde belirttiğim ve başkanın da hak verdiği üzere sosyal belediyecilik uyarınca kar elde etme amacı gütmeseler de zarar etmemelidirler. Zira bir süre sonra hizmetlerin sürdürülebilir olması imkansızlaşır. Sürekli olarak nakdi sermaye ihtiyacı doğar, bu da borç ve faiz yükü getirir.

Bu nedenle belediye iştiraklerinin kuruluş ve çalıştırılması, yönetilmesi, profesyonel destek alınması, stratejik plan ve programlara uyulması, kentin vizyon ve misyonuna, hakkın ihtiyaçlarına uygun olması çok ama çok önemlidir.

Bugün deniz uçağını, helikopteri, İznik gölündeki gemiyi göreniniz var mı?

Bu rantabl olmayan yatırımlardan kim zarar etti belediye ve dolayısıyla bizler.

Stadyumun, eski garaj yeni terminal hattı ne zaman bitecek?

Tüm hatalı yatırımlar asli hizmetlerin sunulmasında gecikmeye neden olur ki bundan hepimiz zararlı çıkarız.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin iştiraklerine bakıldığında;

1)BURBAK BURSA OTOPARK İŞL. SAN. VE TİC.A.Ş.

12.04.2018 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi uyarınca yönetim kurulu 7 kişi ve 750 TL huzur hakkı ödeniyor.

2)TARIMAŞ BURSA HAYVANCILIK TARIM SAN. Ve TİC. A.Ş

11.04.2018 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi

Yönetim Kurulu 10 kişi, huzur hakkı 750 TL ödeniyor.

3)BURFAŞ BURSA PARK BAHÇE SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZ. TUR.ÖZEL YURT İŞL.İNŞ. BASIN YAYIN İLAN MAT.REK.SAN.TİC.A.Ş. 

11.04.2018 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi ilanına göre Yönetim 9 kişi ve aylık 750 TL huzur hakkı, murahhas üyeye 2.500 TL ödeniyor.

4)BİNTED BURSA İNSAN KAY. TAAH. DAN. HİZ. İMAR İNŞ. Ve TİC LTD.ŞTİ.

11.04.2018 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi ilana göre şirket müdürü ve müdürler kurulunda 5 kişi var ve 750 TL huzur hakkı ödeniyor.

5)BURSA KÜLTÜR SANAT ÜR. ve TUR. A.Ş.

26.04.2018 tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde çıkan ilan uyarınca yönetim 9 kişi huzur hakkı 750 TL, 4 adet murahhas üyeye toplam 12.000 TL huzur hakkı ödeniyor.

Bursa Kültür AŞ’nin 7.6.2019 tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde üyeler 9 kişi, maaş bilgisi yok.

6)BURSA JEOTERMAL ENERJİ SU İNŞ. TUR. MAD. SAN. TİC. A.Ş.

3.05.2018 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi ilanına göre yönetim 9 kişi, huzur hakkı 750 TL ödeniyor.

15.05.2019 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi ilanına göre yönetim 7 kişi, lakin huzur hakkı bilgisi yok.

7)BESAŞ BURSA EKMEK VE BESİN SAN. VE TİC.A.Ş.

30.04.2018 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi ilanına göre yönetim kurulu 10 kişi, huzur hakkı 750 TL, üyelerden profesyonel yöneticilik yapana 9.000 TL ödeniyor.

14.09.2019 tarihli gazetede yayınlanan genel kurul ilanına göre yönetim 9 kişi, maaş bilgisi yok.

8)BURULAŞ BURSA ULAŞIM TOPLU TAŞIM İŞL. TUR. A.Ş.

26.04.2018 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi ilanına göre yönetim kurulu 8 kişi ve huzur hakkı 2 kişi için 1.500 TL, diğerleri 1.000 TL ödeniyor.

16.05.2019 tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde çıkan ilanda yönetim 7 kişi, maaş bilgisi yok.

Bu şirketlerden BURBAK A.Ş. başkanın yeniden yapılandırma, giderlerin azaltılması ve koordinasyonun sağlanması, kolaylaştırılması amacıyla BURFAŞ ile birleştirilmesi önerisi meclisteki tüm partilerin oybirliği ile kabul edildi. Bu yönde başkaca çalışmalar yapılması da kararlaştırıldı.

BUSKİ genel kurulunda partimiz grubu adına görüşleri açıkladığım gibi mali yapının kötülüğü ile ayrıntılı bir bilgi vermiştim.

Aynı şekilde BURFAŞ’ın daha üretimde zarar ettiğini, faaliyet raporundaki mali tabloların doğru olmadığını kredi talebine ilişkin görüşmelerde sunmuştum.

Bu şirketlerin mali bilgileri faaliyet raporunda ayrıntılı olarak yer almasa da ben başkanlığa verdiğim dilekçe ile aldım, seneye halkımız adına daha ayrıntılı bir değerlendirme yapabileceğiz.

İştirakler açısından en büyük eleştiri cüzi huzur hakkı yerine tek ortaklı şirket ve yönetim kurullarının olduğu bu devirde neden 7/9/10 kişilik yönetim kurullarının olduğudur.

Bu bağlamda gerek Osmangazi’de gerekse Büyükşehirde bu şirketlerde ücretsiz görev alabileceğiniz hususu grup sözcülerimiz, gerekse tarafımca dile getirilmiştir.

Örneğin 22.05.2019 tarihli 2019/2024 seçim döneminin 3., 1. Dönemin 2. Olağan toplantısının 2. birleşiminde Bursa Jeotermal A.Ş.’nin kredi talebi görüşmesinde, yönetimde bizi de değerlendirebilecekleri, bilgilerimizi sunabileceğimizi ve ücret istemediğimizi belirttim.

Lakin bu önerimiz dikkate alınmadı.

Meclisin ilk oturumunda Belediye birliklerine dahi seçilemedik, aday gösterilmedik. Yerel siyaseti genel siyasetten ayıramadığımız sürece bu sorun hangi parti olursa olsun devam edecektir.

Geçtiğimiz hafta belediye başkan ve meclis üyelerine yapılan eğitimde bizim CHP olarak katılımcı belediye ve demokrasi açısından bir ilki yapmamız gerektiğini ve Gemlik Belediyesinin uygulamasını örnek gösterdim. Bu hususu genel merkeze ileteceklerini de belirttiler.

Hal böyle iken huzur hakkı konusunda Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada yönetimlerde CHP’li ilçe belediyesinin de bir üyesinin yer aldığı belirtilmiştir.

Nilüfer Belediyesi tıpkı Osmangazi ve Yıldırım Belediyesi gibi BURFAŞ ve BİNTED’in küçük hissedarı olup yönetimlerde bu hissedarlığı 1 üye ile temsil edilmekle beraber, diğer iştiraklerde yer almamaktadır.

Kentimizin ve hemşerilerimizin o kadar sorunu ve beklentisi varken, her türlü siyasi kaygılardan uzak bir şekilde partizanlık yapmadan hep birlikte çalışmaya devam etmek, kent kültürünün gelişmesini sağlamak, doğal yaşamı, tarihi korumak, trafik ve hava kirliliği sorununu çözmek, sağlıklı çevre bırakmak, halkımızı gülümsetmek asli görevimiz olmalıdır.

Bu noktada tüm arkadaşlarımla birlikte hangi partiden olursa olsun doğru yapılanı alkışlayacağımızı, katkı sunacağımızı, yanlışa muhalefet edeceğimizi bilmenizi isterim.

Saygılarımla…

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Avatar Hayrullah Terzi dedi ki:

    Altepe dönemiyle ilgili elinizde huzur hakkı ile ilgili bilgi var mı?

BİR YORUM YAZ