Ortak paydamız Bursa ve Bursa halkının refahı…

Ortak paydamız Bursa ve Bursa halkının refahı…

Değerli dostlar,

Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi ilk toplantısı 13.04.2019 günü yapıldı ve başkanlık divanı, encümen ve ihtisas komisyonları, birlik üyeleri seçimi yapıldı.

Grup toplantımız neticesinde hukuk komisyonunda görev aldım. Grup sözcümüz Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Osman Ayradilli oldu.

Maalesef divan, encümen, birliklerde salt AK Partili meclis üyeleri görev aldılar.

Divan, encümen ve komisyon üye seçimlerini mevcut düzen içinde anlamak, değerlendirmek mümkün; lakin Marmara Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Birliği, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Sağlıklı Kentler Birliği, Bursa Belediyeler Birliği, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Hayvancılığı Geliştirme Birliği seçimlerini siyasallaştırmak ne derece doğru?

2018 yılı faaliyet raporunun görüşülüp oylanacağı 17.04.2019 tarihli ikinci toplantı öncesi il başkanının da katılımıyla grup toplantısı yaptık. Bu toplantıya geçen dönem meclis üyemiz ve sözcümüz Erdal Aktuğ da katılıp önceki dönem hakkında bilgilendirme yaptı.

Grup sözcümüz Osman Ayradilli yapılan müspet çalışmalar için tebriklerini ilettikten sonra faaliyet raporuna dair eleştirileri dile getirdi.

Bu noktada ulaşım, çevre, trafik, stadyum, Doğanbey, kentsel dönüşüme ve ilçelerin sorunlarına vurgu yapıp şehre karşı sorumluluklarımız uyarınca her konunun sıkı bir takipçisi olacağımızı belirtti. Aynı şekilde temel değerimiz Bursaspor’un siyasetten uzak tutulması gerektiğini belirtti.

İYİ Parti grup sözcüsü de tebrik ve eleştirilerini sunarken, MHP grup sözcüsü salt tebrik ve onaylarını dile getirdi.

AK Parti grup sözcüsü 400 sayfalık faaliyet raporunda eleştirecek bir husus bulamadığımızı, hali hazırda tekrar seçildiklerinden halkın bu faaliyet raporuna onay verdiklerini söyledi.

Peki gerçekten halkımız bu faaliyet raporunda yazılanlardan, yapılanlardan, yapılmayanlardan haberdar mı?

İşte bu aşamada ben söz alıp faaliyet raporuna ilişkin tebrik ve eleştirilerimi sundum.

Eleştirilerim Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yani tüm Bursalıların hakkının olduğu iştirakler, şirketler noktasında toplandı.

Zira faaliyet raporunda bu iştiraklerin birçoğunun mali tabloları yer almadığı gibi yer alanlar da yanlıştı.

Oysa ki faaliyet raporunun 316 ve 317. sayfalarında raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğu Mart 2019’da gerek başkan, gerekse Mali Hizmetler Daire Başkanınca teyit edilmişti.

Belediyemizin şirketleri nedir?

1)BURULAŞ (ULAŞIM)
2)BESAŞ (EKMEK, BESİN)
3)BURFAŞ (SOSYAL TESİS, PARKLAR)
4)BURSA KÜLTÜR A.Ş.
5)BİNTED LTD.ŞTİ. (İNSAN KAYNAKLARI, TAH.)
6)BURBAK A.Ş. (OTOPARK)
7)BURSA KENT YAPI İMAR BİLİŞİM EN. A.Ş.
8)TARIMAŞ (HAYVANCILIK, TARIM, HAL)
9)BURSA JEOTERMAL A.Ş.

Değerli Bursalılar,

Maalesef görünen o ki bu şirketlerin bir kısmı zararda ve mali tabloları faaliyet raporunda yer almıyor. Yani şeffaf, hesap verebilir, denetlenebilir olması gereken Bursa Belediyesi’nin yani bizlerin şirketleri kamuoyundan uzaktalar.

Oysa ki 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi belediye başkanlarına faaliyet raporu hazırlama görevi verdiği gibi hazırlanacak raporda bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere yer verilmesi zorunluluğu getirdiği gibi 59. maddenin h bendi bu şirketlerin gelirlerini belediye gelirleri arasında saymıştır.

Her ne kadar Yargıtay kararları ve TTK gereği bu şirketler özel hukuka tabi olsalar da belediye şirketlerinin kamu kurumu niteliğinde olduğu gerçeği yadsınamaz. Dolayısıyla bu şirketlerin yönetimlerinin, stratejik plan ve performans programı hazırlaması sağlanmalı, faaliyetleri bu çerçevede yürütülüp çok titiz denetlenmelidir.

Uygulamada bu şirketler çoğunlukla zarar ettiği için karları belediye bütçesine aktarılmadığı gibi sürekli sermaye olarak desteklenmektedir.

Bu şirketler çeşitli nedenler ve siyasiler eliyle yönetildiğinden, daha az personelle ve ücretle yapılması mümkün işler, bu şirketlerin siyasi partilerin arka bahçesi gibi görüldüğünden deniz uçağı vs gibi toplumun tercih etmeyeceği uygulamalar, T2 hattı gibi kötü projeler nedeniyle maalesef gün geçtikçe kurtulması zor bir borç sarmalının içine düşüyor.

Diyeceksiniz ki; bu hizmetler için kurulan şirketlerde karlılık esas mıdır?

Halkımızın yarıdan fazlasının açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşadığı bu ülkede belediye hizmetlerinden en uygun şekilde yararlanması, sağlıklı bir çevrede yaşaması hem sosyal devlet için olmazsa olmazdır, hem de Anayasal haktır.

Lakin bu şirketlerde her ne kadar karlılık esas olmasa da zarar da etmemeli. Zira sürekli zarar ettikçe belediye senin, benim kaynaklarını buraya aktaracak, daha fazla borçlanacak ve bir süre sonra asli hizmetlerini yapamayacaktır.

Bu şirketlerin TTK 515. maddesindeki “Dürüst Resim İlkesine” uygun düzenlenen bilançoları faaliyet raporu ekinde bir disket içinde meclis üyelerine ayrıntılı sunulmalı ve en yetkili organ olan Belediye Meclisinde görüşülmelidir.

Bu şirketlerin TTK uyarınca kendi genel kurullarını yapmaları, siyaseten ibra edilmeleri aynı şey değildir. Zira asli sahip halkın kendisidir.

Bu şirketlerin mali tabloları faaliyet raporunda olmadığı için ayrıntılı değerlendirme yapılamamıştır.

Şimdi hiçbir inceleme yapmadan kabul oyu veren meclis üyelerine sormak istiyorum;

Bunlar sizin şahsi şirketleriniz olsa kabul eder misiniz?

Kendi şirketinizde kabul etmeyeceğiniz bir hususu halkın verdiği yetkiyle halkın meclisinde nasıl kabul edersiniz?

Grup kararı yeterli midir?

BESAŞ 2017 yılında zarar ettiği gibi mali tabloları faaliyet raporunda yazdığı üzere WEB sitesinde de yok.

Gelelim en acıklısına!

Mali tablosu tek sunulan ve kar elde etmiş gösterilen BURULAŞ zararda.

Burulaş 501 milyon net satış yaparken satışların maliyeti 522 milyon. Yani işletme kafadan zarar ediyor. Böyle bir şey olabilir mi?

30 milyon faaliyet gideriyle zarar 51 milyon.

Diğer faaliyetlerden 18.7 kar ve 4.2 zararla birlikte zarar 36 milyon TL.

Araç, deniz uçağı satışından gelen 26.8 milyon düşüldüğünde bu yılki zarar 13 milyonken raporda her nasılsa kar gösterilmiş. Bakıp okuyamayacağımızı düşündüler her halde!

Sıkı durun; zira zarar eden BURULAŞ, Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan 5.2.2019 tarihli toplantısında 240 milyon TL nakden sermaye artış kararı almış ve bu ödemeyi Büyükşehir Belediyemiz üstlenmiş. Haliyle bu durum daha çok kredi, daha çok faiz demek.

Bu yazdıklarımın birçoğunu dile getirdim ve sayın başkan söz alarak işletmelerin amacı kar elde etmek olmasa da zarar etmemesi gerektiğini, zira faaliyetlerin sürdürülemez olacağını, karsız tesislerin de kapatıldığını, yeniden yapılanma içinde olduklarını, hep beraber çalışarak en iyisini yapabileceğimizi, Bursaspor’un siyasetten uzak tutulması gerektiğini söyledi.

Aynı şekilde AK Parti içinden bir meclis üyesi söz alarak bu tabloların çok uzun yer tuttuğunu ve faaliyet raporunun hazırlandığı dönemde hazır olmadığından, istenirse verileceğinden bahsetti.

Oysa ki geçici vergi beyannameleri Şubat 2019 ortası verildiği gibi faaliyet raporu Mart 2019’da hazırlanmış. Mali tablolar faaliyet raporu ekinde digital ortamda verilebileceği gibi halka açık şirketlerin, bankaların konsolide yıllık bilançoları dahi Şubat ortasından 11 Mart akşamına kadar veriliyor.

Konuşmamı 25 yıllık şirketler hukukçusu olarak bu şirketlerin takipçisi olacağımı belirterek sonlandırdım.

Lütfen kimse yanlış anlamasın; amacımız kimseyi töhmet altında bırakmak, suçlamak değil. El ele şeffaf ve hesap verebilir, denetlenebilir bir belediye yaratmak.

Gönül belediyeciliğinden, derman belediyeciliğinden öte asıl ihtiyacımız olan yasaya uygun, partizanlıktan uzak belediyeciliktir.

Zira hangi partiden olursa olsun ortak paydamız Bursa ve Bursa halkının refahı.

Birlikte başarabiliriz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ